دستور آشپزی

بیش از 95 دستور آشپزی

ساندویچ رست بیف با بلوچیز

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
آسان

سیگارت مرغ و بلوچیز

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1:20
درجه سختی
متوسط

کباب رولی

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
متوسط
درجه سختی
2:30 دقیقه

استراتای مرغ و پنیر

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1.30 دقیقه
درجه سختی
متوسط

دلمه بادنجان با گودا

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1:15 دقیقه
درجه سختی
متوسط

کممبر سوخاری با سس سوئیت چیلی

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1ساعت
درجه سختی
سخت

کیش قارچ و کممبر

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1.30 دقیقه
درجه سختی
سخت

کاناپ ژامبون

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
آسان

راویولی پنیری سرخ شده

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1.30 دقیقه
درجه سختی
سخت

سالاد مدیترانه

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
آسان

صفحات