دستور آشپزی

بیش از 94 دستور آشپزی

چیکن پاستا سوفله

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1:15 دقیقه
درجه سختی
متوسط

نان مارگاریتا

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1:15 دقیقه
درجه سختی
سخت

سالاد گرم هالومی

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
40 دقیقه
درجه سختی
آسان

پینی مرغ و پنیر

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1.30 دقیقه
درجه سختی
آسان

اسنک گوشت و اسفناج

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
آسان

استیک با کره بلوچیز

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
1.30 دقیقه
درجه سختی
سخت

موزارلا سوخاری

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
آسان

سالاد موزارلا با لبو

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
متوسط

سالاد موزارلا با اووکادو

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
30 دقیقه
درجه سختی
آسان

سالاد میوه با موزارلا

توسط
خانه پنیر
زمان پخت
20دقیقه
درجه سختی
آسان

صفحات